Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan za postupak izrade Provedbenog programa Grada Jastrebarsko za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Grad Jastrebarsko. - Jastrebarsko : Grad Jastrebarsko, [2021].
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Grad Jastrebarsko
Materijalni opis:PDF 239,17 KB [11 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/352/57408/...
Sadržaj:razvojni plan
kampanja osvješćivanja javnosti
sredstva javnoga priopćavanja
Jastrebarsko

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655