Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Annual plan 2010-2011 [e-dokument] / Croatian Competition Agency. - Zagreb : Croatian Competition Agency, 2010.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Materijalni opis:16 str.
Jezik:Engleski
Vidi:* ORIGINAL: Program rada 2010.-2011. [e-dokument] / Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja. - Zagreb : Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja, 2010.
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/76/12854/Ann...
Sadržaj:Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
tržišno natjecanje
konkurentnost
kontrola državne potpore
kontrola ograničavajuće prakse

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655