Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Strategija razvoja Općine Babina Greda 2016 - 2020. [e-dokument] / [stručna i tehnička podrška: "Elaborat" j.d.o.o.]. - Babina Greda : Općina Babina Greda, 2016.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Općina Babina Greda
Materijalni opis:PDF 2,36 MB [45 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Naručitelj: Općina Babina Greda.
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1552/16113...
Sadržaj:razvojna politika
ekonomski razvoj
Babina Greda

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655