Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Practical guide for twinners : (Twinning Manual revision 2009) [e-dokument] / Central Finance and Contracting Agency. - Version 3.1. - Zagreb : Central Finance and Contracting Agency, [2009.].
Tip dokumentacije:stručne upute
Stvaratelj dokumenta:Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Materijalni opis:PDF 945,74 KB [182 str.]
Jezik:Engleski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1552/105476/...
Sadržaj:program EU-a
pretpristupna potpora

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655