Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Pravila o zajmovima Razvojne banke Vijeća Europe, od studenoga 1999. godine - (Odluka o objavi Pravila o zajmovima Razvojne banke Vijeća Europe, od studenoga 1999. godine, NN-MU 007/2001).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: 1999-11-01
Pravila o zajmovima usvojena su na 66. sjednici Administrativnog vijeća (Fonds/CA 66 (1970)). U originalnoj verziji korišten je naziv "Fond za socijalni razvoj Vijeća Europe" kao naziv institucije. Od 1.11.1999. kada je odluka Upravnog odbora od 28.6.1999. u vezi s promjenom imena stupila na snagu, naziv institucije promijenjen je u "Razvojna banka Vijeća Europe" te su Pravila o zajmovima izmijenjena u skladu s time
Vidi:* Odluka o objavi Pravila o zajmovima Razvojne banke Vijeća Europe, od studenoga 1999. godine.
* Zakon o pristupanju Republike Hrvatske Fondu Vijeća Europe za socijalni razvitak i potvrđivanju Statuta Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak od 8. lipnja 1993. godine.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Razvojna banka Vijeća Europe
međunarodni zajam
javna posudba

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655