Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan nabave radova, roba i usluga za 2016. godinu [e-dokument] / Zaklada "Kultura Nova". - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2015.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Zaklada "Kultura nova"
Materijalni opis:PDF 60,69 KB [1 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* 1. izmjena i dopuna Plana nabave radova, roba i usluga za 2016. godinu [e-dokument] / Zaklada "Kultura Nova". - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2016.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Kultura i kulturna dobra
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1509/10934...
Sadržaj:Zaklada "Kultura nova"
javna nabava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655