Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2017. godinu (Plan postupaka javne nabave) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Materijalni opis:PDF 824,93 KB [7 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* I. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2017. g. [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016.
* II. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2017. [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2017.
* III. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2017. g. [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2017.
* IV. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2017. [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2017.
* V. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2017. godinu : plan postupaka javne nabave [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2017.
* VI. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2017.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Gospodarstvo i trgovina
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/67/162353/...
Sadržaj:Hrvatska banka za obnovu i razvitak
javna nabava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655