Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Osiguranje : hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2007- .
Tip dokumentacije:glasilo
Stvaratelj dokumenta:Croatia osiguranje (Zagreb)
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2007) 1/2,3-7/8,9-11 ; (2008) 12/1,3-6,7/8,9
Obuhvaća:* Osiguranje : hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja. 2007 [e-dokument].
* Osiguranje : hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja. 2008 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:osiguranje
osiguravajuće društvo
pravo osiguranja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655