Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Opći uvjeti osiguranja izravnih isporuka roba i usluga OU-KD-02/17 [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2017.
Tip dokumentacije:pravila
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Materijalni opis:PDF 306,95 KB [10 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Gospodarstvo i trgovina
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/67/161178/...
Sadržaj:osiguranje kredita
banka
obeštećenje
naknada iz osiguranja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655