Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore o zajmu i jamstvu za zajmove u jednoj valuti - (NN-MU 005/1997). NE VAŽI!.
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: 1995-05-30
Datum stupanja na snagu: 1997-03-26
Vidi:* Opći uvjeti Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji se primjenjuju na ugovore o zajmu i jamstvu za zajmove u jednoj valuti od 30. svibnja 1995. godine (dopunjeni 2. prosinca 1997. godine).
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Međunarodna banka za obnovu i razvoj [kao potpisnik]
međunarodni zajam
javna posudba

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655