Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Oporezivanje prometa nekretnina [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 12. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2015.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 188).
Tip dokumentacije:vodič za građane
Stvaratelj dokumenta:Porezna uprava Ministarstva financija
Institut za javne financije
Materijalni opis:43 str. ; 21 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 18. lipnja 2015. godine.
(signatura: H11.2=MFIN-M:075422)
(inv. br.: 0016549)
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:PDF 414,21 KB http://digured.srce.hr/arhiva/1332/13649...
SKUPNA RAZINA:Biblioteka Porezni priručnici i brošure.
Sadržaj:porez na prijenos kapitala
nekretnina
porezna prijava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655