Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Oporezivanje nasljedstva i darova [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 8. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 165).
Tip dokumentacije:stručne upute
Stvaratelj dokumenta:Porezna uprava Ministarstva financija
Institut za javne financije
Materijalni opis:PDF 570,21 KB [32 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 26. rujna 2012. godine.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1332/92607/w...
SKUPNA RAZINA:Biblioteka Porezni priručnici i brošure.
Sadržaj:porez na prijenos kapitala
posebni porez
prijenos vlasništva

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655