Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Oporezivanje dohotka umjetnika [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2007.
Tip dokumentacije:vodič za građane
Stvaratelj dokumenta:Porezna uprava Ministarstva financija
Materijalni opis:31 str. ; 21 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 7. rujna 2007. godine.
(signatura: H11.2=MFIN-M:016920)
(inv. br.: 0015828)
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1332/61858/B...
Sadržaj:porez na dohodak
samostalni djelatnik
slobodno zvanje
porezna prijava
umjetničko zvanje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655