Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Godi筺je izvje规e o radu Zaklade vojne solidarnosti za ... [e-dokument] / Zaklada vojne solidarnosti. - Zagreb : Zaklada vojne solidarnosti, 2018-.
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Zaklada vojne solidarnosti
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2018) ; (2019) ; (2020) ; (2021)
Obuhva鎍:* Godi筺je izvje规e o radu Zaklade vojne solidarnosti za .... 2018 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e o radu Zaklade vojne solidarnosti za .... 2019 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e o radu Zaklade vojne solidarnosti za .... 2020 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Dru箃vena skrb
Sadr綼j:Zaklada vojne solidarnosti
rezultat poslovanja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655