Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Okvirni sporazum izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomo鎖 Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomo鎖 u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) - (Zakon o potvr餴vanju Okvirnog sporazuma izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomo鎖 Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomo鎖 u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA), NN-MU 010/2007).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 2007-08-27
Datum ratifikacije: 2007-10-03
Datum stupanja na snagu: 2007-12-17
Vidi:* Zakon o potvr餴vanju Okvirnog sporazuma izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomo鎖 Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomo鎖 u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA).
* Dvostrani sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Program pro鑙规avanja otpadnih voda Siska" CCI br.: 2009 HR 16 I PR 002 u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Za箃ita okoli筧" CCI br.: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀.
* Dvostrani Sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije vezan uz sufinanciranje velikog projekta "Projekt pobolj筧nja vodne infrastrukture u Osijeku" CCI br: 2013 HR 16 I PR 001 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Za箃ita okoli筧" CCI br: 2007 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.1 - Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mre綼 Mjera 2.2. - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀.
* Dvostrani Sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije vezan uz sufinanciranje velikog projekta "Sustav odvodnje s ure餫jima za pro鑙规avanje otpadnih voda grada Pore鑑" CCI br: 2011 HR 16 I PR 002 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program "Za箃ita okoli筧" CCI br: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀.
* Dvostrani sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Sustav vodoopskrbe i odvodnje s ure餫jem za pro鑙规avanje otpadnih voda Slavonskog Broda".
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Vi筫korisni鑛i program za nuklearnu sigurnost i za箃itu od zra鑕nja u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖 za 2011. godinu (centralizirano upravljanje).
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije u vezi s Nacionalnim programom u okviru IPA - komponenta Pomo u tranziciji i ja鑑nje institucija za 2011. godinu - prvi dio.
* Sporazum izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomo鎖 Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomo鎖 u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA).
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program Jadranska prekograni鑞a suradnja" u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖.
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program jadranske prekograni鑞e suradnje" u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖. NE VA甀!.
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Prekograni鑞i program Ma餫rska - Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖.
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program prekograni鑞e suradnje Slovenija - Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖. NE VA甀!.
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program prekograni鑞e suradnje Slovenija - Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖.
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekograni鑞e suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekograni鑞a suradnja programa IPA, za 2012. godinu.
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekograni鑞e suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekograni鑞a suradnja programa IPA, za 2013. godinu.
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekograni鑞e suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekograni鑞a suradnja programa IPA, za 2012. godinu.
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekograni鑞e suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekograni鑞a suradnja programa IPA, za 2013. godinu.
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekograni鑞e suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekograni鑞a suradnja programa IPA, za 2012. godinu.
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekograni鑞e suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekograni鑞a suradnja programa IPA, za 2013 godinu..
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekograni鑞e suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekograni鑞a suradnja programa IPA, za 2011. godinu.
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekograni鑞e suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekograni鑞a suradnja programa IPA, za 2011. godinu.
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekograni鑞e suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekograni鑞a suradnja programa IPA, za 2011. godinu.
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomo u tranziciji i ja鑑nje institucija za 2013. godinu (decentralizirano upravljanje).
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomo u tranziciji i ja鑑nje institucija za 2010. godinu.
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomo u tranziciji i ja鑑nje institucija za 2012. godinu (decentralizirano upravljanje).
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za vi筫godi筺ji operativni program "Promet za pomo" Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomo鎖 u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj.
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za vi筫godi筺ji Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala" za pomo Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomo鎖 u sklopu komponente "Razvoj ljudskih potencijala" u Hrvatskoj.
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za vi筫godi筺ji operativni program "Regionalna konkurentnost" za pomo Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomo鎖 u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj.
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za vi筫godi筺ji operativni program "Za箃ita okoli筧" za pomo Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomo鎖 u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj.
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Upravlja鑛og tijela sa sjedi箃em u Ma餫rskoj o integraciji sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomo鎖 u okviru Programa transnacionalne suradnje Jugoisto鑞a Europa za pomo iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja.
* Sporazum o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Zajedni鑛og upravlja鑛og tijela sa sjedi箃em u Francuskoj o integraciji sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomo鎖 u okviru Programa transnacionalne suradnje Mediteran za pomo iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja.
* Objava o stupanju na snagu Okvirnog sporazuma izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomo鎖 Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomo鎖 u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA).
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadr綼j:Europska unija [kao potpisnik]
pretpristupna potpora

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655