Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Smjernice o postupanju prema dioničarima u slučaju primjene instrumenata unutarnje sanacije [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2019.
Tip dokumentacije:smjernica
Stvaratelj dokumenta:Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Materijalni opis:PDF 894,56 KB [6 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/2060/22342...
Sadržaj:poslovanje
dioničar
likvidnost privatnoga sektora

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655