Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatske Agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2017- .
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni ured za reviziju
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2015)
Obuhvaća:* Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatske Agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata za .... 2015 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata
financijska revizija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655