Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Internet stranice Porezne uprave [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 8. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2010.
Tip dokumentacije:promotivni dokument
Stvaratelj dokumenta:Porezna uprava Ministarstva financija
Materijalni opis:28 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1332/61858/P...
Sadržaj:internetska stranica
korisnik interneta
pristup informacijama
porezne vlasti
e-uprava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655