Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Ciljevi i prioriteti istraživanja Hrvatske narodne banke [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021.
Tip dokumentacije:promotivni dokument
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Materijalni opis:PDF 321,11 KB [11 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/68/222400/...
Sadržaj:Hrvatska narodna banka
istraživanje
istraživačka politika

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655