Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Mnogostrani sporazum nadležnih tijela o automatskoj razmjeni u vezi s aranžmanima izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja i netransparentnim offshore strukturama = Multilateral Competent Authority Agreement on the Automatic Exchange regarding CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures - (Odluka o objavi Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni u vezi s aranžmanima izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja i netransparetnim offshore strukturama, NN-MU 006/2023).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 2022-12-15
Datum ratifikacije: 2023-05-11
Vidi:* Odluka o objavi Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni u vezi s aranžmanima izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja i netransparetnim offshore strukturama.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/full/2023_05_6_26.html
Sadržaj:porezna politika
premještanje poduzeća
davanje informacija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655