Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Provedbeni program Općine Gračac za razdoblje od 2021. do 2025. godine [e-dokument] / Općina Gračac. - Gračac : Općina Gračac, 2021.
Tip dokumentacije:program
Stvaratelj dokumenta:Općina Gračac
Materijalni opis:PDF 718,06 KB [42 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/983/231963...
Sadržaj:lokalna uprava
razvojni plan
proračun
ekonomski razvoj
javna infrastruktura
kvaliteta života
Gračac

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655