Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Provedbeni program Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2021. do 2025. godine [e-dokument] / Grad Biograd na Moru. - Biograd na Moru : Grad Biograd na Moru, 2021.
Tip dokumentacije:program
Stvaratelj dokumenta:Grad Biograd na Moru
Materijalni opis:PDF 1,14 MB [64 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1552/23137...
Sadržaj:lokalna uprava
prometna infrastruktura
pomorski prijevoz
ekonomski razvoj
poduzetništvo
agrarna politika
politika ribarstva
turizam
komunalno gospodarstvo
Biograd na Moru

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655