Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Razvoj alternativnih načina rješavanja sporova : strategija Ministarstva pravosuđa [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2009.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo pravosuđa
Materijalni opis:PDF 187,10 KB [16 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* PRIJEVOD: Developments of the alternative dispute resolution system [e-dokument] / Ministry of Justice. - Zagreb : Ministry of Justice, 2009.
Područje djelatnosti:Pravo i pravosuđe
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1552/105476/...
Sadržaj:postupak mirenja
arbitraža
sudski postupak
kazneni postupak

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655