Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija o osnivanju Agencije za multilateralne garancije investicija sa komentarom na konvenciju - (NN-MU 006/1993).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Datum stupanja na snagu: 1993-05-11
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Agencija za multilateralna osiguranja investicija
poticanje ulaganja
zaštita ulaganja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655