Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika grada Nove Gradiške u 2007. [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
Tip dokumentacije:stručna podloga i analiza
Stvaratelj dokumenta:Financijska agencija
Materijalni opis:4 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/62/41121/Skr...
Sadržaj:financijska analiza
rezultat poslovanja
poduzetništvo
Nova Gradiška

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655