Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija Hrvatske banke za obnovu i razvitak sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja i načina osiguranja prava na pristup [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, [2010.].
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Materijalni opis:7 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Gospodarstvo i trgovina
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/67/42449/Kat...
Sadržaj:Hrvatska banka za obnovu i razvitak
pristup informacijama

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655