Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o radu Carinske uprave za .... godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2014- .
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Carinska uprava Ministarstva financija
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: 2014 ; (2021)
Obuhva鎍:* Izvje规e o radu Carinske uprave za .... godinu. 2014 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Carinske uprave za .... godinu. 2021 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Sadr綼j:Carinska uprava Ministarstva financija
izvje规e o radu

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655