Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru箃va. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru箃va, 2019- .
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru箃va
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2019) ; (2020) ; (2021)
Obuhva鎍:* Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu. 2019 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu. 2020 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu. 2021 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Dru箃vene djelatnosti i ljudska prava
Sadr綼j:Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru箃va
javnost uprave
objavljivanje informacija
pristup informacijama
pravo na informiranje
pravo na ponovnu uporabu informacija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655