Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Tehnička uputa za korištenje servisa unosa web obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2016.
Tip dokumentacije:stručne upute
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Materijalni opis:PDF 549,53 KB [6 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/513/157974...
Sadržaj:elektronički dokument
elektroničko upravljanje dokumentima

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655