Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Hrvatskog zavoda za mirovinskoo siguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2011.
Tip dokumentacije:pravila
Stvaratelj dokumenta:Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Materijalni opis:PDF 7,94 MB [13 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/70/81746/www...
Sadržaj:računovodstvo javnih službi
provedba proračuna

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655