Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Kreditiranje proizvodnje (Program kreditiranja proizvodnje) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
Tip dokumentacije:pravila
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2016) lipanj, prosinac
Obuhvaća:* Kreditiranje proizvodnje (Program kreditiranja proizvodnje). 2016 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:kredit
proizvodnja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655