Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o poslovanju i izvr筫nju Plana i Programa rada, te Financijskog plana Zavoda za vje箃a鑕nje, profesionalnu rehabilitaciju i zapo筶javanje osoba s invaliditetom za ... godinu [e-dokument] / Zavod za vje箃a鑕nje, profesionalnu rehabilitaciju i zapo筶javanje osoba s invaliditetom. - Zagreb : Zavod za vje箃a鑕nje, profesionalnu rehabilitaciju i zapo筶javanje osoba s invaliditetom, 2012- .
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Zavod za vje箃a鑕nje, profesionalnu rehabilitaciju i zapo筶javanje osoba s invaliditetom
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2012) ; (2013) ; (2014) ; (2016)
Obuhva鎍:* Izvje规e o poslovanju i izvr筫nju Plana i Programa rada, te Financijskog plana Zavoda za vje箃a鑕nje, profesionalnu rehabilitaciju i zapo筶javanje osoba s invaliditetom za ... godinu. 2012 [e-dokument].
* Izvje规e o poslovanju i izvr筫nju Plana i Programa rada, te Financijskog plana Zavoda za vje箃a鑕nje, profesionalnu rehabilitaciju i zapo筶javanje osoba s invaliditetom za ... godinu. 2013 [e-dokument].
* Izvje规e o poslovanju i izvr筫nju Plana i Programa rada, te Financijskog plana Zavoda za vje箃a鑕nje, profesionalnu rehabilitaciju i zapo筶javanje osoba s invaliditetom za ... godinu. 2014 [e-dokument].
* Izvje规e o poslovanju i izvr筫nju Plana i Programa rada, te Financijskog plana Zavoda za vje箃a鑕nje, profesionalnu rehabilitaciju i zapo筶javanje osoba s invaliditetom za ... godinu. 2016 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Dru箃vena skrb
Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Sadr綼j:Zavod za vje箃a鑕nje, profesionalnu rehabilitaciju i zapo筶javanje osoba s invaliditetom
rezultat poslovanja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655