Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Op鎖ne Nere緄规a za 2011. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split. - Split : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split, 2012.
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Dr綼vni ured za reviziju
Materijalni opis:PDF 172,82 KB [18 str.]
Jezik:Hrvatski
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/61/96788/www...
Sadr綼j:Op鎖na Nere緄规a
kontrola ra鑥na

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655