Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije [e-dokument] / Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. - Zagreb : Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, 2020.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
Materijalni opis:PDF 5,8 MB [11 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Društvena skrb
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/2063/23471...
Sadržaj:Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655