Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.-2020. [e-dokument] / Centar za ulaganja EURO KONZALTING d.o.o.. - Barban : Općina Barban, 2016.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Općina Barban
Materijalni opis:PDF 3,96 MB [171 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/551/184388...
Sadržaj:ekonomski razvoj
kultura
javna infrastruktura
zaštita okoliša
zaštita kulturne baštine
kvaliteta života
Barban

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655