Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o drogama ... [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, 2017- . ISBN 978-92-9168-960-6.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2017)
Obuhvaća:* Izvješće o drogama .... 2017 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Društvene djelatnosti i ljudska prava
Pravo i pravosuđe
Sadržaj:narkotik
ovisnost o drogama
trgovina drogom
kazneno djelo
SIDA

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655