Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za ... godinu [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, 2001- .
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske
Jezik:Hrvatski
Napomena:TISAK: (2008) ; (2009) ; (2011)
E-DOKUMENT: (2001/2002,2002/2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2015,2017)
Obuhva鎍:* Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za ... godinu. 2001/2002 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za ... godinu. 2002/2003 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za ... godinu. 2004 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za ... godinu. 2005 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za ... godinu. 2006 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za ... godinu. 2007 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za ... godinu. 2008 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za ... godinu. 2009 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za ... godinu. 2010 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za ... godinu. 2011 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za ... godinu. 2012 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za ... godinu. 2013 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za ... godinu. 2015 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za ... godinu. 2017 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Dru箃vena skrb
Zdravstvo
Sadr綼j:ovisnost o drogama
spre鑑vanje prijestupni箃va
politika prema mlade緄
narkotik
borba protiv kriminala
trgovina drogom

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655