Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Pravilnik o provedbi Projekta "Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2018." [e-dokument] / Grad Varaždin, Gradonačelnik. - Varaždin : Grad Varaždin, 2018.
Tip dokumentacije:pravilnik tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Gradonačelnik Grada Varaždina
Materijalni opis:PDF 777,69 KB [18 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/341/185459...
Sadržaj:financijska pomoć
potpora daljnjemu razvoju
Varaždin

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655