Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
[Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : Županija: Koprivničko-križevačka : 2012. [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2014.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo kulture
Materijalni opis:PDF 107,50 KB [13 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/26/114622/ww...
Sadržaj:plan financiranja
kulturna baština
Koprivničko-križevačka regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655