Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Croatia news [tisak + e-dokument] / Embassy of the Republic of Croatia to the USA. - Washington, D.C. : Embassy of the Republic of Croatia, 2001- .
Tip dokumentacije:glasilo
Stvaratelj dokumenta:Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama
Jezik:Engleski
Napomena:TISAK: 1 (2001) 1-2 ; (2002) 3-5 ; 3 (2003) 1-3 ; 4 (2004) 1-2
E-DOKUMENT: 1 (2001) 1-2 ; 2 (2002) 3-5 ; 3 (2003) 1-3 ; 4 (2004) 1-2
(signatura: HD=SAD-S:005395)
(inv. br.: 0010830)
Obuhvaća:* Croatia news. 2001 [e-dokument].
* Croatia news. 2002 [e-dokument].
* Croatia news. 2003 [e-dokument].
* Croatia news. 2004 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Međunarodni odnosi i suradnja
Sadržaj:politika
ekonomija
socijalna politika
kultura
sport
Sjedinjene Američke Države

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655