Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Dijete : glasilo Radne skupine za pravo djeteta [tisak] / Radna skupina za pravo djeteta. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, Odbor za ljudska prava i prava etničkih zajednica ili manjina Zastupničkog doma Sabora, Radna skupina za pravo djeteta, 1994-[1995]. NE IZLAZI VIŠE!.
Tip dokumentacije:glasilo
Stvaratelj dokumenta:Hrvatski sabor
Jezik:Hrvatski
Napomena:TISAK: (1994) 1.
(signatura: H10.0=0Sabor-S:009146)
(inv. br.: 0002910)
Područje djelatnosti:Društvena skrb
Sadržaj:sustav zdravstvene skrbi
dijete
ljudska prava
obitelj
socijalna skrb
kultura
obrazovanje
međunarodna konvencija
kazneno pravo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655