Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Akcijski plan za mlade Istarske županije 2022. - 2025. [e-dokument] = Piano d'azione per i giovani della Regione Istriana 2022-2025 / Istarska županija. - Pula : Istarska županija, 2022.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Istarska županija
Materijalni opis:PDF 369.71 KB [41 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/268/235988...
Sadržaj:mlada osoba
politika prema mladeži
stalno obrazovanje
politika zapošljavanja
socijalna sigurnost
zdravstvena politika
društveno sudjelovanje
kultura
sport
Istra

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655