Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Akcijski plan Grada Rijeke za mlade za ... godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Rijeke. - Rijeka : Grad Rijeka, 2019- .
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Gradsko vijeće Grada Rijeke
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2019)
Obuhvaća:* Akcijski plan Grada Rijeke za mlade za ... godinu. 2019 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Sadržaj:politika prema mladeži
stalno obrazovanje
politika zapošljavanja
poduzetništvo
socijalna sigurnost
zdravstvena politika
društveno sudjelovanje
kultura
sport
Rijeka

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655