Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum o obeštećenju francuskih interesa nacionaliziranih u Jugoslaviji - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Pariz, 1951-04-14
Republika Hrvatska stranka je Sporazuma od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Sporazuma objavljen u: Službeni vesnik Prezidijuma Narodne skupštine br. 15/1952
Vidi:* Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Pravo i pravosuđe
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...
Sadržaj:Francuska [kao potpisnik]
financijska suradnja
nacionalizacija
obeštećenje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655