Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum (između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske) o načinu i uslovima plaćanja preostale naknade za britansku imovinu, prava i interese pogođene jugoslovenskim merama nacionalizacije, eksproprijacije i lišavanja vlasništva - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Beograd, 1949-12-26
Republika Hrvatska stranka je Sporazuma od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Sporazuma objavljen u: Zbirci ugovora OUN, svezak broj 87/1951
Vidi:* Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Pravo i pravosuđe
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...
Sadržaj:Velika Britanija i Sjeverna Irska [kao potpisnik]
financijska suradnja
nacionalizacija
izvlaštenje
obeštećenje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655