Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Ujedinjene Kraljevine o novcu i imovini koji se nalazi u Jugoslaviji i Ujedinjenoj Kraljevini, a koji su bili podvrgnuti naročitim merama usled neprijateljske okupacije Jugoslavije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: London, 1948-12-23
Republika Hrvatska stranka je Sporazuma od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Sporazuma objavljen u: Zbirci ugovora OUN, svezak broj 81/1951., svezak broj 119/1952
Vidi:* Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...
Sadržaj:Velika Britanija i Sjeverna Irska [kao potpisnik]
Novi Zeland [kao potpisnik]
financijska suradnja
nacionalizacija
izvlaštenje
obeštećenje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655