Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum o reguliranju otvorenih imovinskih pitanja između Vlade FNRJ i Vlade Čehoslovačke Republike - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Prag, 1956-02-11
Republika Hrvatska stranka je Sporazuma od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Sporazuma objavljen u: Službeni list FNRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 14/1956
Vidi:* Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Pravo i pravosuđe
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...
Sadržaj:Češka [kao potpisnik]
Slovačka [kao potpisnik]
financijska suradnja
obeštećenje
imovinskopravni zahtjev
nacionalizacija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655