Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Odluka o utvrđivanju kriterija za provedbu projekata financiranih iz fondova i programa Europske unije [e-dokument] / Župan Zagrebačke županije. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2017.
Tip dokumentacije:pravila
Stvaratelj dokumenta:Župan Zagrebačke županije
Materijalni opis:PDF 843,61 KB [3 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/281/173662...
Sadržaj:fondovi EU-a
program EU-a
sufinanciranje
jedinica lokalne samouprave
financijska pomoć
Zagrebačka regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655