Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Informacija o provedbi Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. - 2020. [e-dokument] / Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu. - Rijeka : Grad Rijeka, 2018.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Gradonačelnik Grada Rijeke
Materijalni opis:PDF 470,48 KB [36 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* Informacija o provedbi Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. - 2020. za 2018. godinu : dopuna [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2019.
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/326/180753...
Sadržaj:europski kulturni događaj
kulturna politika
kulturni turizam
fondovi EU-a
zaštita kulturne baštine
umjetničko stvaralaštvo
kulturna suradnja
program EU-a
Rijeka

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655