Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konačni prijedlog zakona o deviznom poslovanju [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Hrvatskog sabora
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Materijalni opis:88 str. ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H10.0=0Sabor.sjd.arh-M:007513)
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/8/563/www.sa...
SKUPNA RAZINA:[04/32] Trideset druga sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003.
Sadržaj:banka
kretanje kapitala
kreditna politika
strana valuta
slobodno kretanje kapitala
vrijednosni papiri
devizno tržište
izravno ulaganje
poslovanje
transfer kapitala

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655